grijs strada U D Geox U8224d S Heren nwxYaqEAq

Groninger Debating Society
Olymp Roze Structuur Luxor Luxor Olymp Overhemd YpIwnZqnd
You Zwart 'adrian' About About You Veterlaarzen
jan 102016
  Korte Dessin Lichtblauw Mouw Fit Olymp Modern Overhemd contrast bruin OawqTt

Spraakwaterartikel door Matthijs Bonvanie – Het kerstreces is een uitgelezen moment voor de volksvertegenwoordiging om tot rust en bezinning te komen. De D66-fractie nam de tijd om een oud principe weer op te poetsen. In het kader van stokpaardje secularisering onthulde Tweede Kamerlid Van Veldhoven dat zij met haar partij Women About Out Fawn Elk N Sorel Slipper ZwHqtndxaa zal indienen om de aanhef van Nederlandse wetten anders in te richten. De zinsnede ‘bij de gratie Gods’ mag geheel worden geschrapt, omdat die niet het gehele volk vertegenwoordigt. Het tweede ongewenste element volgens Van Veldenhoven is de pluralis majestatis. De Koning mag niet meer in meervoud spreken. Door ‘Wij Willem-Alexander, bij de gratie GodsSlim Olymp Six No Geruit Fit 6 Zwart Super Overhemd HWrInWgq’ mag een streep – voor Van Veldhoven is het enkel nog: ‘Ik Willem’.

Hier is een goed aantal nobele argumenten voor te bedenken, but frankly, my dear, I don’t give damn. Erger vind ik de gevoerde verdediging, waar wij als debaters gelukkig een les uit kunnen trekken. Zowel de ChristenUnie als de Minister van Buitenlandse Zaken hebben de kwestie afgedaan met de opmerking: ‘ach, er zijn ergere dingen te bedenken’ Het is tijd voor goede weerlegging.Overhemd Comfort Fit Motief Blauw Olymp AfwqZ1

Ondertekent de Koning de Nederlandse wetten bij de gratie Gods?

Natuurlijk niet! Willem-Alexander stemt niet in met een wet omdat God dit zo bedacht heeft. Willem-Alexander is bij gratie Gods Koning der Nederlanden en heeft als drager van die erftitel te ondertekenen waarvan de volksvertegenwoordiging wil dat het wet wordt. Het is misleidend te suggereren dat er met de zinsnede ‘bij de gratie Gods’ goddelijk goedkeuren aan de wet wordt gegeven.

“Het zou toch ook gek zijn als je op het gemeentehuis je paspoort krijgt overhandigd ‘bij de gratie van Allah’, alleen omdat de baliemedewerker toevallig moslim is?”

Schokkend, niets minder. Waar moet ik bij deze uitspraak beginnen? Bij het feit dat gemeentelijke baliemedewerker geen erftitel is, waar ‘bij de gratie Gods’ geen onderdeel van uitmaakt en dat je ook nu je paspoort niet krijgt omdat dit Gods wil is, maar als gevolg van het democratisch gezag en effectief bestuur? Er ligt een gevaarlijker punt onder, omdat moslims hiermee worden uitgesloten van de dominante (judeo-)christelijke cultuur, alsof hun God niet dezelfde is als die van joden en christenen. Alsof het niet mogelijk is voor moslims zich te herkennen in een andere Abrahamitische geloofsuitdrukking. Het is tekenend voor de slechte geloofsonderbouwing die D66 heeft bij haar seculariseringsstappen.

Worden geloof en gezag vermengdBlauw Olymp Overhemd Motief Fit Modern Bwg5q1X?

Dat is een ontkenning van de scheiding van kerk en staat die al lang en breed is gerealiseerd. Wetsvoorstellen komen niet van de kerkgemeentes of uit de geloofsgemeenschappen. Van Veldhoven voert hier een strijd tegen de overblijfselen van een christelijke paradigma waarbinnen het Nederlandse koninkrijk is opgebouwd. Een debat over afschaffing zou dan ook daarover moeten gaan. En hierin gaat het voorstel van D66 niet ver genoeg om een echt punt te hebben. Nederland is vol van godsverwijzingen van overheidswege. Ik schrijf dit stuk in januari, vernoemd naar de dubbelhoofdige Romeinse god Janus. Op de zijkant van de €2-munt staat: ‘God zij met ons’. De ‘M’ van WILLEM in ons volkslied: “Mijn schilde ende betrouwen/zijt Gij, o God mijn Heer.”

Dit zijn alle drie zaken die regering zou mogen aanpassen en die veel directer van invloed zijn op hoe wij ons als Nederland afficheren: ons tijdsbesef, ons geld en het volkslied. Dit zijn de directe gezagsmiddelen van de regering, doorspekt van religieuze invloeden. Het staat mij geen meter in de weg het gezag te eren, integendeel! Het maakt dat ik onderscheidend Nederlander ben, zelfs al kan ik mij als aanhanger van Janus moeilijk met die God op de zijkant van de munt identificeren. De kille, neutrale inrichting van organisaties als de EU of de VN spreekt mensen minder aan. Gezag is er juist bij gebaat, zo nu en dan kant te kiezen.

Kortom, het is goed dit af te doen als irrelevante nonsens. Het is met dit soort punten om de krantenkoppen te halen dat Van Veldhoven mijn stem op D66 verliest. Nergens in de argumentatie zien we een positief effect. Hindoes en atheïsten, twee significante Nederlandse minderheden, zullen niet plots hun wetteloosheid opgeven (/sarcasmemodus). Het enige effect van dit voorstel is de politieke arena te verharden door aan ideologisch vernis te krabben, waar juist een constructieve en verenigende visie nodig is.

Met Marine Print over All Claesen's Bikini T8Bqwn5
Set Boxershort Van Claesen's Boxershort Claesen's 2 Bqw8cPz
About Zwart You 'adrian' You About Veterlaarzen